A-A+

关于水的诗句 云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟

仍怜故乡水,万里送行舟。

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

北望燕云不尽头,大江东去水悠悠 (宋·汪元量)

水真绿净不可睡,鱼若空行无所依 (宋·楼钥)

青山不老,绿水长存 (明·罗贯中)

水万物之本源也 (春秋齐国·管仲)

落花有意,流水无情。

花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。

山是眉峰聚,水是眼波横。

远看山有色,近听水无声。

千江有水千江月,万里无云万里天。

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

上有青冥之长天,下有渌水之波澜。

云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。

谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。

世间行乐亦如此,古来万事东流水。
https://gs.aguanjie.com
清君试问东流水,别意与之谁短长。

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

经典语录150107:就算人生短暂,也要活得漂亮!

经典语录150107:就算人生短暂,也要活得漂亮!
1、鹰,不需鼓掌也在飞翔。小草,没人心疼也在成长。深山的野花,没人欣赏也在芬芳。做事不需人人都理解,只需尽心尽力,做人不需人人都喜欢,只需坦坦荡荡。坚持,注定有孤独彷徨,质疑嘲笑,也都无妨。就算遍体鳞伤,也要撑起坚强,就算人生短暂,也要活得漂亮! 2、圆规为什么可以画圆?因为脚在走,心不变;你为什么不能圆梦?因为心不定,脚不动。想成为更好的自己,就去见识更大的世界,汲取更广泛的...

天与短因缘,聚散常容易。

天与短因缘,聚散常容易。
出自宋代晏几道的《生查子·狂花顷刻香》 狂花顷刻香,晚蝶缠绵意。天与短因缘,聚散常容易。 传唱入离声,恼乱双蛾翠。游子不堪闻,正是衷肠事。 参考翻译 注释 ①“狂花”二句:狂花:春花盛开。晚蝶:秋蝶。唐彦谦《...

有关春季的诗句 残雪暗随冰笋滴,新春偷向柳梢归

有关春季的诗句 残雪暗随冰笋滴,新春偷向柳梢归
城上风光莺语乱,城下烟波春拍岸.宋·钱惟演《木兰花》 残雪暗随冰笋滴,新春偷向柳梢归.宋·张来《春日》 野岛眠岸有闲意,老树着花无丑枝。 宋·梅尧臣《东溪》 落尽梨花春又了,满地残阳,翠色和烟老.梅尧臣《苏幕遮》 雪消门外千山绿,花发江边二月晴. 宋·欧阳修《春日西湖寄谢法曹歌》 春色恼人眼不得,月移花影上栏杆. 宋·王安石《春夜》 料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相...

赞美春天景色的诗句、描写春天的诗句

赞美春天景色的诗句、描写春天的诗句
●国破山河在,城春草木深。 (唐.杜甫.《春望》) ●不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。 (唐.贺知章.《咏柳》) ●春色满园关不住,一枝红杏出墙来。 (宋.叶绍翁.《游园不值》) ●好雨知时节,当春乃发生。 (唐.杜甫.《春夜喜雨》) ●咏柳》【唐】贺知章碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。 ●《春夜喜雨》【唐】杜甫好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。野径云...
Copyright © 2022  古诗词名句 | 古诗文网旗下网站 | 本站使用 阿里云服务器

用户登录

分享到: