A-A+

描写秋季的诗句 蝉吟秋色树,鸦噪夕阳沙

不觉初秋夜渐长,清风习习重凄凉。

蝉吟秋色树,鸦噪夕阳沙。

出门未免流年叹,又见湖边木叶飞。

对潇潇暮雨洒江天,一番洗清秋。

高楼目尽欲黄昏,梧桐叶上萧萧雨。

孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦,一点飞鸿影下。

故人万里无消息,便拟江头问断鸿。

桂魄初生秋露微,轻罗已薄未更衣。

寒城一以眺,平楚正苍然。

菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间。

何处秋风至?萧萧送雁群。

渐霜风凄紧,关河冷落,残照当搂。

金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜。

觉人间,万事到秋来,都摇落。

榈庭多落叶,慨然知已秋。

落时西风时候,人共青山都瘦。

落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色。
https://gs.aguanjie.com
莫道身闲总是,孤灯夜夜写清愁。

莫怪独吟秋思苦,比君校近二毛年。

漠漠轻寒上小楼,晓阴无赖似穷秋。

更无柳絮因风起,唯有葵花向日倾。

更无柳絮因风起,唯有葵花向日倾。
出自宋代诗人司马光的《居洛初夏作》 四月清和雨乍晴,南山当户转分明。更无柳絮因风起,唯有葵花向日倾。 赏析  司马光作此乃在退居洛阳时,其时他与王安石不合。诗中因风起的柳絮,是有所喻托的,实指王安石等人。“葵花向日倾”,则用以比喻自己对国家的一片忠心。

影孤怜夜永。永夜怜孤影。

影孤怜夜永。永夜怜孤影。
出自宋代苏轼的《菩萨蛮·回文秋闺怨》 井桐双照新妆冷。冷妆新照双桐井。羞对井花愁。愁花井对羞。 影孤怜夜永。永夜怜孤影。楼上不宜秋。秋宜不上楼。 参考赏析 简析 这是一首回文词,但与一般整首倒读的回文词有所不同。此词两句一组,下句为上句的...

范增一去无谋主,韩信原来是逐臣。

范增一去无谋主,韩信原来是逐臣。
出自清代严遂成的《乌江项王庙》 云旗庙貌拜行人,功罪千秋问鬼神。剑舞鸿门能赦汉,船沉巨鹿竟亡秦。范增一去无谋主,韩信原来是逐臣。江上楚歌最哀怨,招魂不独为灵均。 参考翻译 注释 ①剑舞鸿门:“项庄舞剑,意在...

思念家乡亲人的诗句、有关思念亲人的诗句

思念家乡亲人的诗句、有关思念亲人的诗句
◆月夜亿舍弟(杜甫) 戍鼓断人行,边雁一秋声。露从今夜白,月是故乡明。 有弟皆分散,无家问死生。寄书常不达,况乃未休兵。 ◆送别(隋朝民歌) 杨柳青青著地垂,杨花漫漫搅天飞。 柳条折尺花飞尽,借问行人归不归? ◆十五夜望月(王建) 中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。 今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。 ◆逢入京使 故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。 马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。 ◆示儿(陆游)...
Copyright © 2022  古诗词名句 | 古诗文网旗下网站 | 本站使用 阿里云服务器

用户登录

分享到: