A-A+

描写夏天的诗句 四月维夏,六月徂暑

纳清风台榭开怀,傍流水亭轩赏心。 

漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。 

渺渺荒陂古埭东,柳姑小庙柳阴中。放翁老惫扶藜杖,也逐乡人祷岁丰。

麦随风里熟,梅逐雨中黄 。

绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。

丽景烛春余,清阴澄夏首

老翁卖卜古城隅,兼写宜蚕保麦符。日日得钱惟买酒,不愁醉倒有儿扶。 

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

槐柳成阴雨洗尘,樱桃乳酪并尝新。 

荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。 

赐食金盘出宝闺,玄熊掌映紫驼蹄。侯家但诧承恩泽,岂识山厨苦虀? 

垂缍饮清露,流响出疏桐。 

残云收夏暑,新雨带秋岚。

彩线轻缠红玉臂,小符斜桂绿云鬟

隋家古寺郡西南,寺废残僧只二三。藜藿满庭尘暗佛,时闻铙鼓赛春蚕。 

四月维夏,六月徂暑 。
https://gs.aguanjie.com
水晶帘动微风起,满架蔷薇一院香。

首夏犹清和,芳草亦未歇 。

日轮当午凝不去,万国如在洪炉中。

描写秋天景色的诗句、一些关于秋天的诗句

描写秋天景色的诗句、一些关于秋天的诗句
  ●八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅 唐?杜甫《茅屋为秋风所破歌》 ●长风吹白茅,野火烧枯桑 白茅;茅草。描写深秋原野的景象:大风吹卷着原野上的茅草,野火烧着枯萎的桑树。 唐?岑参《至大梁却寄匡城主人》 ●秋风万里动,日暮黄云高 唐?岑参《巩北秋兴寄崔明允》 ●返照乱流明,寒空千嶂净 返照:晚照,夕照。乱流:纵横错杂的河水。嶂:陡立的山峰。 唐?钱起《杪秋南山西峰题准上人兰若》 ●万叶秋声...

秋声万户竹,寒色五陵松。

秋声万户竹,寒色五陵松。
出自盛唐诗人李颀的《望秦川》 秦川朝望迥,日出正东峰。远近山河净,逶迤城阙重。秋声万户竹,寒色五陵松。客有归欤叹,凄其霜露浓。 赏析  这首,是李颀晚年辞官归隐故乡之前写的。诗由“望”字入手,描述了长安附近,渭河平原一带,秋风萧瑟、凄凉寥落的景象。诗的上四句写景。旭日东升,登高一望,号称八百里秦川尽呈眼底,正东方的山峰起伏嵯峨,在初日的映照下,山形尤显清晰。四周环顾,远近层峦叠...

二十余年如一梦,此身虽在堪惊。

二十余年如一梦,此身虽在堪惊。
出自宋代陈与义的《临江仙·夜登小阁忆洛中旧游》 忆昔午桥桥上饮,坐中多是豪英。长沟流月去无声。杏花疏影里,吹笛到天明。 二十余年如一梦,此身虽在堪惊。闲登小阁看新晴。古今多少事,渔唱起三更。 参考翻译 译文及注释 译文回忆当年在午桥畅饮,在座...

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来
“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”出自南宋诗人陆游的《十一月四日风雨大作》   十一月四日风雨大作   僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。   夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。   赏析:   这首诗是绍熙三年(1192)十一月陆游退居家园山阴时所作,是年六十八岁。这首诗的粗心是:我笔挺地躺在孤寂荒芜的村庄里,自个并不感到悲痛,还想着替国家守卫边疆。夜深了,我躺在床上听到那风...
Copyright © 2022  古诗词名句 | 古诗文网旗下网站 | 本站使用 阿里云服务器

用户登录

分享到: