A-A+

沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。

出自南宋诗人僧志南的《绝句》

古木阴中系短篷,杖藜扶我过桥东。
沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。

赏析
  这首小,写诗人在微风细雨中拄杖春游的乐趣。 诗人拄杖春游,却说“杖藜扶我”,是将藜杖人格化了, 仿佛它是一位可以依赖的游伴,默默无言地扶人前行,给人以亲切感,安全感, 使这位老和尚 游兴大涨,欣欣然通过小桥,一路向东。桥东和桥西, 风景未必有很大差别,但对春游的诗人来说,向东向西,意境和情趣却颇不相同。 “东”,有些时候便是“春”的同义词,譬如春神称作东君, 东风专指春风。诗人过桥东行,正好有东风迎面吹来,无论西行、北行、南行, 都没有[1]这样的诗意。 诗的后两句尤为精彩:“杏花雨”,早春的雨“杨柳风”, 早春的风。这样说比“细雨”、“和风”更有美感,更富於画意。 杨柳枝随风荡漾,给人以春风生自杨柳的印象称早春时的雨为“杏花雨”, 与称夏初的雨为“黄梅雨”,道理正好相同。“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”,南宋初年,大诗人陆游已将杏花和春雨联系起来。 “沾衣欲湿”,用衣裳似湿未湿来形容初春细雨似有若无, 更见得体察之精微,描模之细腻。试想诗人扶杖东行,一路红杏灼灼,绿柳翩翩, 细雨沾衣,似湿而不见湿,和风迎面吹来,不觉有一丝儿寒意, 这是怎样不耐心惬意的春日远足啊! 有人不免要想,老和尚这样兴致勃勃地走下去,游赏下去, 到他想起应该归去的时候,怕要体力不支,连藜杖也扶他不动了吧?不必多虑。 诗的首句说:“古木阴中系短篷。”短篷不就是小船吗? 老和尚原是乘小船沿溪水而来,那小船偏激在溪水边老树下,正待他解缆回寺呢。

含有梅花的诗句、带有梅花的诗句

含有梅花的诗句、带有梅花的诗句
  ●雪梅 宋·卢梅坡 有梅无雪不精神,有雪无梅俗了人。 日暮诗成天又雪,与梅并作十分香。 ●雪梅 宋·卢梅坡 梅雪争春未肯降,骚人搁笔费评章。 梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。 ●从张仲谋乞腊梅 宋·黄庭坚 闻君寺后野梅发,香蜜染成宫样黄。 不拟折来遮老眼,欲知春色到池塘。 ●孤雁儿 李清照 世人作梅词,下笔便俗。予试作一篇,乃知前言不妄耳。 ●藤床纸帐朝眠起,说不尽、无...

经典语录150310:合适,真的比爱重要。

经典语录150310:合适,真的比爱重要。
1、嫉妒,是一个人发自内心地对另一个人最大的认可! 2、当你在转圈的时候,这个世界很大,可是如果你勇往直前,这个世界就很小。 3、有多少人懂得:合适,真的比爱重要。 4、朋友,就是我们自己选择的家人。 5、别把我的个性和态度混为一谈,我的个性是源于我是谁,而我的态度则取决于你是谁。 6、有些路很远,走下去会很累,可是,不走,又会后悔。 7、最深的孤独不是长久的一个人,而是心里没有了任何期...

经典爱情诗句大全、经典爱情诗句

经典爱情诗句大全、经典爱情诗句
◆身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。李商隐《无题》 ◆我意、感君怜,此情须问天!(五代)李煜《更漏子》 ◆剪不断、理还乱、是离愁;别是一番滋味在心头!李煜《乌夜啼》 ◆人生自是有情痴,此恨不关风与月!(宋)欧阳修《玉楼春》 ◆聚散苦匆匆,此恨无穷!今年花胜去年红。可惜明年花更好,知与谁同?欧阳修《浪淘沙》 ◆人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟!(宋)苏轼《水调...

赞美春天景色的诗句、描写春天的诗句

赞美春天景色的诗句、描写春天的诗句
●国破山河在,城春草木深。 (唐.杜甫.《春望》) ●不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。 (唐.贺知章.《咏柳》) ●春色满园关不住,一枝红杏出墙来。 (宋.叶绍翁.《游园不值》) ●好雨知时节,当春乃发生。 (唐.杜甫.《春夜喜雨》) ●咏柳》【唐】贺知章碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。 ●《春夜喜雨》【唐】杜甫好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。野径云...
Copyright © 2022  古诗词名句 | 古诗文网旗下网站 | 本站使用 阿里云服务器

用户登录

分享到: