A-A+

“秩秩斯干,幽幽南山”全诗出处作者及翻译赏析

    《·小雅·斯干》

    秩秩斯干,幽幽南山。如竹苞矣,如松茂矣。兄及弟矣,式相好矣,无相犹矣。

    似续妣祖,筑室百堵,西南其户。爰居爰处,爰笑爰语。

    约之阁阁,椓之橐橐。风雨攸除,鸟鼠攸去,君子攸芋。

    如跂斯翼,如矢斯棘,如鸟斯革,如翚斯飞,君子攸跻。

    殖殖其庭,有觉其楹。哙哙其正,哕哕其冥,君子攸宁。

    下莞上簟,乃安斯寝。乃寝乃兴,乃占我梦。吉梦维何?维熊维罴,维虺维蛇。

    大人占之:维熊维罴,男子之祥;维虺维蛇,女子之祥。

    乃生男子,载寝之床。载衣之裳,载弄之璋。其泣喤喤,朱芾斯皇,室家君王。

    乃生女子,载寝之地。载衣之裼,载弄之瓦。无非无仪,唯酒食是议,无父母诒罹。

    译文:

    涧水清清流不停,南山深幽多清静。有那密集的竹丛,有那茂盛的松林。哥哥弟弟在一起,和睦相处情最亲,没有诈骗和欺凌。

    祖先事业得继承,筑下房舍上百栋,向西向南开大门。在此生活与相处,说说笑笑真兴奋。

    绳捆筑板声咯咯,大夯夯土响托托。风风雨雨都挡住,野雀老鼠穿不破,真是君子好住所。

    宫室如跂甚端正,檐角如箭有方棱,又像大鸟展双翼,又像锦鸡正飞腾,君子踏阶可上登。

    庭院宽广平又平,高大笔直有柱楹。正殿大厅宽又亮,殿后幽室也光明,君子住处确安宁。

    下铺蒲席上铺簟,这里睡觉真安恬。早早睡下早早起,来将我梦细解诠。做的好梦是什么?是熊是罴梦中见,有虺有蛇一同现。

    卜官前来解我梦,有熊有罴是何意,预示男婴要降生;有虺有蛇是何意,产下女婴吉兆呈。   如若生了个儿郎,就要让他睡床上。给他穿上好衣裳,让他玩弄白玉璋。他的哭声多宏亮,红色蔽膝真鲜亮,将来准是诸侯王。

    如若生了个姑娘,就要让她睡地上。把她裹在襁褓中,给她玩弄纺锤棒。长大端庄又无邪,料理家务你该忙。莫使父母颜面丧。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。
出自唐代刘长卿的《长沙过贾谊宅》 三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知。寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯。 参考翻译 译文及注释 译文贾谊被贬在此地...

飞花两岸照船红,百里榆堤半日风。

飞花两岸照船红,百里榆堤半日风。
出自宋代陈与义的《襄邑道中》 飞花两岸照船红,百里榆堤半日风。卧看满天云不动,不知云与我俱东。 参考翻译 译文及注释 注释①襄邑:今河南省睢(suī)县,在开封(北宋京城)东南150里,惠济河从境内通过。②榆堤:栽满榆树的河堤。③不知:不知道。④俱东: 俱: 一起 指一起向东。译文两岸原野落花缤纷,随风飞舞,连船帆也仿佛也染上了淡淡的红色,船帆趁顺风,一路轻扬,沿着长满榆树的大堤,半日工夫...

14条人生语录,你值得看看,句句入心!

14条人生语录,你值得看看,句句入心!
1.如果你要做一件事,不要炫耀,也不要宣扬,只管安安静静的去做。因为那是你自己的事,别人不知道你的情况,也不可能帮你实现梦想。千万不要因为虚荣心而炫耀。也不要因为别人的一句评价而放弃自己的梦想。其实最好的状态,是坚持自己的梦想,听听前辈的建议,少错几步。值不值,时间是最好的证明。   2.有时候不是不懂,只是不想懂;有时候不是不知道,只是不想说出来;有时候不是不明白,而是明白了也无...

跟长江有关的诗句、有关长江三峡的诗句

跟长江有关的诗句、有关长江三峡的诗句
★【唐】贾岛 言心俱好静,廨署落晖空。归吏封宵钥,行蛇入古桐。 长江频雨后,明月众星中。若任迁人去,西溪与剡通。 ★【唐】李白 寻阳五溪水,沿洄直入巫山里。 胜境由来人共传,君到南中自称美。 送君别有八月秋,飒飒芦花复益愁。 云帆望远不相见,日暮长江空自流。 ★【唐】李白 故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。 孤帆远影碧山尽,唯见长江天际流。 ★【唐】李洞 敲驴吟雪月,谪出国西门。行傍长江影,...
Copyright © 2022  古诗词名句 | 古诗文网旗下网站 | 本站使用 阿里云服务器

用户登录

分享到: