A-A+

关于描写秋天的诗句、形容秋天的诗句

●落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色
骛:鸟名,野鸭。齐飞:落霞从天而下,孤骛由下而上,高下齐飞。一色:秋水碧而连天,长空蓝而映水,形成一色。
唐·王勃《秋日登洪府膝王阁饯别序》

●树树皆秋色,山山唯落晖
唐·王绩《野望》

●挂林风景异,秋似洛阳春
唐·宋之问《始安秋日》

●寒山转苍翠,秋水日潺湲
潺湲:流水声。
唐·王维《辋川闲居赠裴秀才迪》

●荆溪白石出,天寒红叶稀
这两句写深秋景色:溪水下降,白石露出,红叶飘零,所余不多。
唐·王维《阙题二首·山中》

●秋声万户竹,寒色五陵松
唐·李颀《望秦川》

●金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜
唐·王昌龄《长信秋词五首》:“金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜。熏笼玉枕无颜色,卧听南宫清漏长。”

●寒潭映白月,秋雨上青苔
唐·刘长卿《游休禅师双峰寺》

●木落雁南渡,北风江上寒
唐·孟浩然《早寒江上有怀》

●秋色无远近,出门尽寒山
唐·李白《赠庐司户》

●雨色秋来寒,风严清江爽
唐·李白《酬裴侍御对雨感时见赠》

●长风万里送秋雁,对此可以酣高楼
酣:尽情饮酒。
唐·李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

●人烟寒橘柚,秋色老梧桐
人烟:人家炊烟。寒橘柚:秋日寒烟使橘袖也带有寒意。两句写人家缕缕炊烟,橘柚一片深碧,梧桐已显微黄,呈现一片深秋景色。
唐·李白《秋登宣城谢朓北楼》

●高鸟黄云暮,寒蝉碧树秋
唐·杜甫《晚秋长沙蔡五侍御饮筵送殷六参军归沣州觐省》

●信宿渔人还泛泛,清秋燕子故飞飞
信宿:连宿两夜。故:仍然。
唐·杜甫《秋兴八首》

●翟塘峡口曲江头,万里风烟接素秋
唐·杜甫《秋兴八首》

●远岸秋沙白,连山晚照红
唐·杜甫《秋野五首》

●天上秋期近,人间月影清
唐·杜甫《月》

●八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅
唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》

●长风吹白茅,野火烧枯桑
白茅;茅草。描写深秋原野的景象:大风吹卷着原野上的茅草,野火烧着枯萎的桑树。
唐·岑参《至大梁却寄匡城主人》

此地动归念,长年悲倦游。

此地动归念,长年悲倦游。
出自南北朝王籍的《入若耶溪》 艅艎何泛泛,空水共悠悠。阴霞生远岫,阳景逐回流。蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。此地动归念,长年悲倦游。 参考翻译 译文及注释 译文  我驾着小舟在若耶溪上悠闲地游玩,天空倒映在水中,水天相和,一起荡悠。晚霞从远处背阳的山头升起,阳光照耀着蜿蜒曲折的水流。蝉声高唱,树林却显得格外宁静;鸟鸣声声,深山里倒比往常更清幽。这地方让我生了归隐之心,我因多年来厌倦...

关于花的诗句 晓看红湿处,花重锦官城

关于花的诗句 晓看红湿处,花重锦官城
◆去年元夜时,花市灯如昼,月上柳梢头,人约黄昏后。咏梅(王安石) ◆待到重阳日,还来就菊花。(孟浩然:《过故人庄》) ◆花间一壶酒,独酌无相亲。(李白:《月下独酌》) ◆夜来风雨声,花落知多少。(孟浩然:《春晓》) ◆感时花溅泪,恨别鸟惊心。(杜甫:《春望》) ◆晓看红湿处,花重锦官城。(杜甫:《春夜喜雨》) ◆竹径通幽处,禅房花木深。(常建:《题破山寺后禅院》) ◆黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。(...

秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜

秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜
出自三国诗人曹丕的《燕歌行》   秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜,群燕辞归雁南翔。  念君客游思断肠,慊慊思归恋故乡,何为淹留寄他方?  贱妾茕茕守空房,忧来思君不敢忘,不觉泪下沾衣裳。  援琴鸣弦发清商,短歌微吟不能长。  明月皎皎照我床,星汉西流夜未央。  牵牛织女遥相望,尔独何辜限河梁? 赏析  这是今存最早的一首完整的七言。它叙述了一位女子对丈夫的思念。笔致委婉,语言...

关于夏天的诗句 麦随风里熟,梅逐雨中黄

关于夏天的诗句 麦随风里熟,梅逐雨中黄
绿树阴浓夏日长,楼台倒影入池塘。水晶帘动微风起,满架蔷盛一院香  水晶帘:形容映入水中的楼台倒影象水晶的帘子一样晶莹明澈。 唐·高骈《山亭夏》   绿阴生昼静,孤花表春余  孤花:一枝花。春余:春天剩余之景,时已至初夏。  唐·韦应物《游开元精舍》   麦随风里熟,梅逐雨中黄  北周·庾信《奉和夏日应令》   墙头雨细垂纤草...
Copyright © 2022  古诗词名句 | 古诗文网旗下网站 | 本站使用 阿里云服务器

用户登录

分享到: