A-A+

关于描写黄河的诗句、关于赞美黄河的诗句

 

◆黄河北岸海西军,椎鼓鸣钟天下闻。(唐 杜甫《黄河》)

◆派出昆仑五色流,一支黄浊贯中州。

◆黄河落天走东海,万里写入胸怀间。

◆君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回 李白《将进酒》

◆“黄河落尽走东海,万里写入襟怀间。” 李白《赠裴十四》

◆黄河远上白云间,一片孤城万仞山。 王之涣《凉州词》

◆大漠孤烟直,长河落日圆。 王维《使至塞上》

 

◆白日依山尽,黄河入海流 王之涣《登鹳雀楼》

◆欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山 李白《行路难》

◆九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯 刘禹锡·唐《浪淘沙》

◆不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回 李白《将进酒》

◆“黄河落尽走东海,万里写入襟怀间。” 李白《赠裴十四》

◆黄河远上白云间,一片孤城万仞山。 王之涣《凉州词》

◆大漠孤烟直,长河落日圆。 王维《使至塞上》

◆白日依山尽,黄河入海流 王之涣《登鹳雀楼》

◆欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山 李白《行路难》

◆九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯 刘禹锡·唐《浪淘沙》

◆星垂平野阔,月涌大江流 杜甫《旅夜抒怀》

◆无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来 杜甫《登高》

◆孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流 李白《送孟浩然至广陵》

◆天门中断楚江开,碧水东流至此回 李白《望天门山》

◆山随平野尽,江入大江流 (李白《渡荆门送别》

◆依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。(登鹳雀楼)

◆王维诗曰:大漠孤烟直,长河落日圆。(使至塞上)

 

◆“一条飞龙出昆仑,摇头摆尾过三门。吼声震裂邙山头,惊涛骇浪把船行。”
https://gs.aguanjie.com

描写月的诗句 明月照高楼,流光正徘徊

描写月的诗句 明月照高楼,流光正徘徊
明月照高楼,流光正徘徊。 月皎疑非夜,林疏似更秋 明月隐高树,长河没晓天 海上生明月,天涯共此时 灭烛怜光满,披衣觉露滋 滟滟随波千万里,何处春江无月明 江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮 月出惊山鸟,时鸣春涧中 白云千里万里,明月前溪后溪 明月出天山,苍茫云海间 长安一片月,万户捣衣声 唐?李白 月色醉远客,山花开欲燃 白云还自散,明月落谁家 人攀明月不可得,月行却与人相随 今人不见古时...

与竹有关的诗句、描写竹的诗句

与竹有关的诗句、描写竹的诗句
◆咏竹 宋·黄庭坚 竹笋才生黄犊角,蕨芽初长小儿拳。 试寻野菜炊香饭,便是江南二月天。 ◆竹 唐·郑谷 宜烟宜雨又宜风,拂水藏时复间松。 移得萧骚从远寺,洗来巯侵见前峰。 侵阶藓折春芽迸,绕径莎微夏阳浓。 无赖杏花多意绪,数枝穿翠好相容。 ◆竹 唐·韦式 竹,临池,似玉。 悒露静,和烟绿。 抢节宁改,贞心自束。 渭曲偏种多,王家看不足。 仙杖正惊龙化,美实当随凤熟。 唯愁吹作...

海子的经典诗句、海子的经典诗句赏析

海子的经典诗句、海子的经典诗句赏析
  ◆珍惜黄昏的村庄,珍惜雨水的村庄,万里无云如同我永恒的悲伤。——《村庄》    ◆过完了这个月,我们打开门,一些花开在高高的树上,一些果结在深深的地下。——《新娘》    ◆人类和植物一样幸福,爱情和雨水一样幸福。——《活在珍贵的人间》    ◆雨是一生错过,雨是悲欢离合——。《我请求:雨》    ◆当我俩同在草原晒黑,是否饮下这最初的幸福...

关于秋天美景的诗句、描写秋天景色的诗句

关于秋天美景的诗句、描写秋天景色的诗句
  ◆木落雁南渡,北风江上寒 唐·孟浩然《早寒江上有怀》 ◆秋色无远近,出门尽寒山 唐·李白《赠庐司户》 ◆雨色秋来寒,风严清江爽 唐·李白《酬裴侍御对雨感时见赠》 ◆长风万里送秋雁,对此可以酣高楼 酣:尽情饮酒。 唐·李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》 ◆人烟寒橘柚,秋色老梧桐 人烟:人家炊烟。寒橘柚:秋日寒烟使橘袖也带有寒意。两句写人家缕缕炊烟,橘柚一片深碧,梧...
Copyright © 2022  古诗词名句 | 古诗文网旗下网站 | 本站使用 阿里云服务器

用户登录

分享到: