A-A+

描写思念家乡的诗句、写思念家乡的诗句

 

◆“海上升明月,天涯共此时”(张九龄)

◆“每逢佳节倍思亲”(王维)

◆“举头望明月,低头思故乡”(李白)

◆“露从今夜白,月是故乡明”(杜甫)

◆“春风又绿江南岸,明月何时照我还”(王安石)
 
◆“当时明月在,曾照彩云归”(晏几道)

◆归 家 〔唐〕杜 牧
稚子牵衣问, 归来何太迟? 共谁争岁月, 赢得鬓边丝?

◆乡 思 [宋]李 觏
人言落日是天涯,望极天涯不见家。
已恨碧山相阻隔,碧山还被暮云遮。
 
◆与浩初上人同看山寄京华亲故 〔唐〕戴叔伦
海畔尖山似剑芒,秋来处处割愁肠。
若为化得身千亿,散上峰头望故乡。

◆闻雁 [唐]韦应物
故园眇何处?归思方悠哉。淮南秋雨夜,高斋闻雁来。

◆杂诗(王维)
君自故乡来,应知故乡事。来日绮窗前,寒梅着花未?

◆嘤嘤鸣矣,求其友声   <诗经.小雅.伐木>

◆投我以桃,报之以李  <诗经.大雅.抑>

◆投我以木瓜,报之以琼琚  <诗经.卫风.木瓜>

◆结交在相知,骨肉何必亲  汉乐府民歌<箜篌谣>

◆丈夫志四海,万里犹比邻  三国.魏.曹植<赠白马王彪>

◆相知无远近,万里尚为邻  唐.张九龄<送韦城李少府>

◆少年乐新知,衰暮思故友  唐.韩愈<除官赴阙至江州寄鄂岳李大夫>

◆以文常会友,唯德自成邻  唐.祖咏<清明宴司勋刘郎中别业>

◆同是天涯沦落人,相逢何必曾相识  唐.白居易<琵琶行>

◆人生结交在终结,莫为升沉中路分  唐.贺兰进明<行路难五首>

◆人生交契无老少,论交何必先同调  唐.杜甫<徒步归行>

◆友如作画须求淡,山似论文不喜平  清.翁照<与友人寻山>

◆题大庾岭北驿(宋之问)
阴月南飞雁,传闻至此回。我行殊未已,何日复归来。
江静潮初落,林昏瘴不开。明朝望乡处,应见陇头梅。
 
◆渡荆门送别(李白)
渡远荆门外,来从楚国游。山随平野尽,江入大荒流。
月下飞天镜,云生结海楼。仍怜故乡水,万里送行舟。
 https://gs.aguanjie.com

云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉。

云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉。
出自唐代李商隐的《嫦娥》 云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。 参考翻译 译文及注释 译文透过装饰着云母的屏风,烛影渐渐暗淡下去。银河也在静静地消失,晨星沉没在黎明的曙光里。月...

描写秋天景色的诗句、一些关于秋天的诗句

描写秋天景色的诗句、一些关于秋天的诗句
  ●八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅 唐?杜甫《茅屋为秋风所破歌》 ●长风吹白茅,野火烧枯桑 白茅;茅草。描写深秋原野的景象:大风吹卷着原野上的茅草,野火烧着枯萎的桑树。 唐?岑参《至大梁却寄匡城主人》 ●秋风万里动,日暮黄云高 唐?岑参《巩北秋兴寄崔明允》 ●返照乱流明,寒空千嶂净 返照:晚照,夕照。乱流:纵横错杂的河水。嶂:陡立的山峰。 唐?钱起《杪秋南山西峰题准上人兰若》 ●万叶秋声...

呜呼!楚虽三户能亡秦,岂有堂堂中国空无人!

呜呼!楚虽三户能亡秦,岂有堂堂中国空无人!
出自宋代陆游的《金错刀行》 黄金错刀白玉装,夜穿窗扉出光芒。丈夫五十功未立,提刀独立顾八荒。京华结交尽奇士,意气相期共生死。千年史册耻无名,一片丹心报天子。尔来从军天汉滨,南山晓雪玉嶙峋。呜呼!楚虽三户能亡秦,岂有堂堂中国空无人! 参考翻译 译文及注释 译文用黄金镀饰、白玉镶嵌的宝刀,到夜间,它耀眼的光芒,穿透窗户,直冲云霄。大丈夫已到了五十岁,可建功立业的希望渺茫,只能独自...

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。
出自唐代诗人杜甫的《春望》 国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。 赏析  全篇围绕“望”字展开,前四句借景抒情,情景结合。人以写长安城里草木丛生,人烟稀少来衬托国家残破。起首一“国破山河在”,触目惊心,有一种物是人非的历史沧桑感。写出了国破城荒的悲凉景象。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”两句以物拟人,将花鸟人格化,有感于国家的分...
Copyright © 2022  古诗词名句 | 古诗文网旗下网站 | 本站使用 阿里云服务器

用户登录

分享到: