A-A+

描写水的诗句 落花有意,流水无情

落花有意,流水无情。

花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。

山是眉峰聚,水是眼波横。

远看山有色,近听水无声。

千江有水千江月,万里无云万里天。

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

上有青冥之长天,下有渌水之波澜。

云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。

谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。

世间行乐亦如此,古来万事东流水。

清君试问东流水,别意与之谁短长。

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

仍怜故乡水,万里送行舟。

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

北望燕云不尽头,大江东去水悠悠 (宋·汪元量)
https://gs.aguanjie.com
水真绿净不可睡,鱼若空行无所依 (宋·楼钥)

青山不老,绿水长存 (明·罗贯中)

水万物之本源也 (春秋齐国·管仲)

半生已分孤眠过,山枕檀痕涴。

半生已分孤眠过,山枕檀痕涴。
出自清代纳兰性德的《虞美人·曲阑深处重相见》 曲阑深处重相见,匀泪偎人颤。凄凉别后两应同,最是不胜清怨月明中。半生已分孤眠过,山枕檀痕涴。忆来何事最销魂,第一折技花样画罗裙。 参考翻译 注释 1.匀泪:拭泪...

有关珍惜时间的诗句

有关珍惜时间的诗句
盛年不重来,一日难再晨。 及时当勉励,岁月不待人。 ——陶渊明 莫等闲,白了少年头,空悲切! ——岳飞 花有重开日,人无再少年。 ——关汉卿 百金买骏马,千金买美人, 万金买高爵,何处买青春? ——屈复 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。 ——《增广贤文》 逆水行舟用力撑,一篙松劲退千寻。 古云此日足可惜,吾辈更应惜秒阴。 ——董...
Copyright © 2022  古诗词名句 | 古诗文网旗下网站 | 本站使用 阿里云服务器

用户登录

分享到: