A-A+

毛泽东:金猴奋起千钧棒,玉宇澄清万里埃。

毛泽东名句“金猴奋起千钧棒,玉宇澄清万里埃。”出自《七律·和郭沫若同志》

七律·和郭沫若同志 写于1961年11月17日

一从大地起风雷,便有精生白骨堆。  

僧是愚氓犹可训,妖为鬼蜮必成灾。  

金猴奋起千钧棒,玉宇澄清万里埃。  

今日欢呼孙大圣,只缘妖雾又重来。

作品赏析:

      一从大地起风雷,便有精生白骨堆。首联这两句诗,借用神话小说的内容,写白骨精的生成。

  僧是愚氓犹可训,妖为鬼蜮必成灾。这两句诗是针对郭沫若诗中“千刀当剐唐僧肉”说的。僧,指剧中的唐僧。他错误码率地惩罚了斩妖除魔的孙大圣,三度放过了白骨精。但他只是属于辨不清敌友,误把变化成人样的白骨精当做朋友,受了欺骗和蒙蔽,而不是与白骨精同谋陷害孙大圣的。同时,唐僧自己也是受害者。诗人一个“愚”字,便简练地点出了这一点。僧与妖一作“犹可”,一作“必成”,十分准确地点明他们应持的本质,以及我们对他们的不同态度。毛泽东指出“唐僧是个受蒙蔽的糊涂人,应该争取教育,能乔装打扮的妖怪,会给人民带来灾难,这才是狠狠打击的对象。”

  金猴奋起千钧棒,玉宇澄清万里埃。戏中的白骨精尽管是那样诡计多端,但终究逃脱不了齐天大圣的火眼金睛,最后的下场只能是被金箍棒打得粉身碎骨,其所制造的千里妖雾尘埃被扫灭,而使太空得到了澄清。

  今日呼孙大圣,只缘妖雾又重来。与开头相呼应,由过去写到了现在。

关于描写荷花的诗句 长忆孤山,山在湖心如黛簇,僧房四面向湖开

关于描写荷花的诗句 长忆孤山,山在湖心如黛簇,僧房四面向湖开
  苍茫漠漠董家潭,绿树阴阴向水湾。十里锦香看不断,西风明月棹歌还。 藕田成片傍湖边,隐约花红点点连。三五小船撑将去, 歌声嘹亮赋采莲。 最怜红粉几条痕,水外桥边小竹门。照影自惊还自惜,西施原住苎萝村。 晓别安宜古镇头,藕乡水泗荡轻舟;岸柳染绿清溪水,荷香沁沏金色秋。 异乡落泊伤穷乱,故里重归喜景稠;政通人和富由起,芙蓉仙子欣来游。 山光忽西落,池月渐东上。散发乘夕凉,开轩卧闲...

有关月夜的诗句 有日月朝暮悬,有鬼神掌着生死权

有关月夜的诗句 有日月朝暮悬,有鬼神掌着生死权
二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。 有日月朝暮悬,有鬼神掌着生死权 明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪 明月照积雪,北风劲且哀。 人逢喜事精神爽,敢教日月换新天。 今夜月明人尽望,不知秋思落谁家? 十轮霜影转庭梧,此夕羁人独向隅。 未必素娥无怅恨,玉蟾清冷桂花孤。 明月易低人易散,归来呼酒更重看。 孤灯闻楚角,残月下章台。 海上生明月,天涯共此时。 情人怨遥夜,竟夕起相思! 露从今夜白...

关于赞美春天的诗句、描写春天的诗句

关于赞美春天的诗句、描写春天的诗句
  ●杨柳不遮春色断,一枝红杏出墙头  杨柳句谓杨柳遮不断春大的景色。  宋·陆游《马上作》  ●一春常是雨和风,风雨晴时春已空  宋·陆游《豆叶黄》  ●昨日春如十三女儿学绣,,枝枝不教花瘦  宋·辛弃疾《粉蝶儿·和晋臣赋落花》  ●东风吹雨细于尘  宋·辛弃疾《浣溪沙》  ●细听春山杜宇啼,一声声是送行诗  杜宇...

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全
人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。出自北宋诗人苏轼的《水调歌头》  水调歌头  作者:苏轼  丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。  明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。  转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里...
Copyright © 2022  古诗词名句 | 古诗文网旗下网站 | 本站使用 阿里云服务器

用户登录

分享到: