A-A+

“将欲辞君挂帆去”下句及全诗赏析、作者出处

将欲辞君挂帆去下句是“离魂不散烟郊树”。整句:

将欲辞君挂帆去,离魂不散烟郊树。

诗句出自唐代诗人李白的《下途归石门旧居》。

下途归石门旧居

作者:李白 年代:唐

吴山高,越水清,握手无言伤别情。
将欲辞君挂帆去,离魂不散烟郊树。
此心郁怅谁能论,有愧叨承国士恩。
云物共倾三月酒,岁时同饯五侯门。
羡君素书常满案,含丹照白霞色烂。
余尝学道穷冥筌,梦中往往游仙山。
何当脱屣谢时去,壶中别有日月天。
俛仰人间易凋朽, 钟峰五云在轩牖。
惜别愁窥玉女窗,归来笑把洪崖手。
隐居寺,隐居山,陶公炼液栖其间。
灵神闭气昔登攀,恬然但觉心绪闲。
数人不知几甲子,昨来犹带冰霜颜。
我离虽则岁物改,如今了然识所在。
别君莫道不尽欢,悬知乐客遥相待。
石门流水遍桃花,我亦曾到秦人家。
不知何处得鸡豕,就中仍见繁桑麻。
翛然远与世事间,装鸾驾鹤又复远。
何必长从七贵游,劳生徒聚万金产。
挹君去,长相思,云游雨散从此辞。
欲知怅别心易苦,向暮春风杨柳丝。

赏析:

李白《下途归石门旧居》开篇云:"吴山高、越山青,握手无言伤别情。将欲辞君挂帆去,离魂不散烟郊村",结尾云:"挹君去、长相思,云游雨散从此辞。欲知怅别心易苦,向暮春风杨柳丝",可谓感人至深,然则别人之义却不见于题目。郭沫若先生曾褒扬李白性格中天真脱俗的一面,批评其看重功名的一面,而最后落脚在对李白临终那年写的《下途归石门旧居》一诗的诠释上。他对这首向来不受重视的诗评价极高,视之为李白的觉醒之作和一生的总结,说它表明“李白从农民脚踏实地的生活中看出了人生的正路”,从而向“尔虞我诈、勾心斗角的整个市侩社会”“诀别”了。

描写荷花的诗句 满目荷花千万顷,红碧相杂敷清流

描写荷花的诗句 满目荷花千万顷,红碧相杂敷清流
满目荷花千万顷,红碧相杂敷清流。 接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红 夏歌镜湖三百里,菡萏发荷花。 荷花明灭水烟空,惆怅来时径不同。 虽云桃叶歌还醉,却被荷花笑不言。 数枝石榴发,一丈荷花开。 小荷才露尖尖角,早有蜻蜓落上头。 碧树凉生突雨收,荷花荷叶满汀洲。 还愁旅棹空归去,枫叶荷花钓五湖。 若耶溪傍采莲女,笑隔荷花共人语 静闻天籁拟鸣佩,醉折荷花想艳妆。 荷花十馀里,月色攒湖林。 露浥...

表达思念家乡的诗句 仲宣无限思乡泪,漳水东流碧玉波

表达思念家乡的诗句 仲宣无限思乡泪,漳水东流碧玉波
满眼伤心冬景和,一山红树寺边多。 仲宣无限思乡泪,漳水东流碧玉波。(唐)元稹 远望      戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。有弟皆分散,无家问死生。寄书长不达,况乃未休兵。杜甫 月夜忆舍弟           故国遗墟在,登临想旧游。 一朝人事变,千载水空流。 梦渚鸿声晚,荆门树色秋。 片云凝不散,遥挂望...

唯美的句子:叹青春太快,因为自己无可回头

唯美的句子:叹青春太快,因为自己无可回头
引导语:一个女人最好的嫁妆就是一颗体贴温暖的心,一个男人最好的聘礼就是一生的迁就与疼爱。世界上最珍贵的东西往往是免费的,可惜世人很多看不穿!记住该记住的,忘记该忘记的,改变能改变的,接受不能改变的。         1、成熟是给陌生人看的,傻逼是给小伙伴看的,幼稚是给喜欢的人看的。      2、天下最悲哀的人莫过于本身没有足以炫耀的优点,却又将其可怜的自卑感,以令人生厌的自大、...

攀荷弄其珠,荡漾不成圆。

攀荷弄其珠,荡漾不成圆。
出自盛唐诗人李白的《折荷有赠》 涉江玩秋水,爱此红蕖鲜。攀荷弄其珠,荡漾不成圆。佳人彩云里,欲赠隔远天。相思无因见,怅望凉风前。 赏析  此开头说,湛蓝的秋江一碧如洗,鲜红娇艳的芙蕖摇曳多情,亭亭玉立,妩媚多姿,使人产生无限爱慕之情。伸手攀荷折蕖,欲赠“秋水伊人”。但遗憾的是,荷上晶莹透亮的露声势浩大,在折攀的刹那间,颗颗泻落,滴入水中,荡漾逝去,“不成圆”三字,既是摹写露珠落水...
Copyright © 2022  古诗词名句 | 古诗文网旗下网站 | 本站使用 阿里云服务器

用户登录

分享到: