A-A+

“邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。”全诗

邯郸冬至夜思家

作者:白居易 年代:唐

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。   

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。
出自宋代杨万里的《晓出净慈寺送林子方》 毕竟西湖六月中,风光不与四时同。接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。 参考翻译 译文及注释 译文到底是西湖六月天的景色,风光与其它季节确实不同。荷叶接天望不尽一片碧绿,...

取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。

取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。
出自唐代元稹的《离思五首·其四》 曾经沧海难为水,除却巫山不是云。取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。 参考翻译 译文及注释 译文曾经到临过沧海,别处的水就不足为顾;若除了巫山,别处的云便不称其为云。仓促地由...

关于赞美长江的诗句、长江三峡的诗句

关于赞美长江的诗句、长江三峡的诗句
  ◆李白《渡荆门送别》山随平野尽,江入大江流 ◆《卜算子》 李之仪 我住长江头,君住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水 ◆登高 【唐】杜甫 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来 ◆晴江秋望 【唐】崔季卿 八月长江万里晴,千帆一道带风轻。 尽日不分天水色,洞庭南是岳阳城。 ◆【唐】李白 孤帆远影碧山尽,唯见长江天际流。 ◆无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来 杜甫《登高》 ◆孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流...

山抹微云,天连衰草

山抹微云,天连衰草
出自北宋诗人秦观的《满庭芳》   山抹微云,天连衰草,画角声断谯门。暂停征棹,聊共引离尊。多少蓬莱旧事,空回首,烟霭纷纷。斜阳外,寒鸦万点,流水绕孤村。   销魂,当此际,香囊暗解,罗带轻分。谩赢得青楼,薄幸名存。此去何时见也,襟袖上,空惹啼痕。伤情处,高城望断,灯火已黄昏。 赏析  这首《满庭芳》是秦观最杰出的词作之一。起拍开端“山抹微云,天连衰草”,雅俗共赏,只此一个对句,...
Copyright © 2022  古诗词名句 | 古诗文网旗下网站 | 本站使用 阿里云服务器

用户登录

分享到: